Detaljnije: Parkirni sustav ABACUS

Opis rada sustava automatske naplate i kontrole parkiranja:

Po dolasku na najavnu magnetsku petlju vozač, pritiskom na tipkalo za izdavanje parkirne karte na ulaznom terminalu, dobiva papirnatu magnetsku parkirnu kartu i otvara mu se ulazna rampa za parking. Vozač plaća parkiranje na centralnom naplatnom mjestu (ručna naplata ili automatska blagajna), gdje osoba koja naplaćuje parkiralište uzima mag. karticu i očitava iznos za naplatu.

Nakon plaćanja, potvrdom na blagajni parkirna se karta prekodira za izlaz. Vozač na izlazu s parkirališta stavlja parkirnu kartu u izlazni terminal, koji otvara izlaznu rampu. Svi podaci o prodaji i postupci na blagajni, kao i promjene u sustavu pohranjuju se u memoriju centralne jedinice, te se time izbjegava mogućnost malverzacije naplate.

Napomena:
U slučaju da se naplatno mjesto nalazi na izlazu (naplatna kućica), nije potrebno ugraditi „Izlazni automat“, već se podizanje rampe obavlja po nalogu blagajne (po izvršenom plaćanju).

Pretplatnici dobivaju plastičnu magnetsku karticu, koja se stavlja u ulazni terminal prilikom ulaska, te se time otvara ulazna rampa. Ulazni terminal prekodira karticu za izlaz, te se ta kartica može isključivo tada koristiti za izlaz s parkirališta, stavljanjem kartice u izlazni terminal. Na taj način spriječava se zloupotreba pretplatničke kartice, odnosno korištenje iste kartice za više vozila. U slučaju da neki pretplatnik izgubi karticu ili ne plati pretplatu, njegova kartica se stavlja na „crnu listu“ i spriječava se njeno daljnje korištenje.

Napomena:
Postoji mogućnost dodavanja modula EM-100 („Easy move“ - antena i modul za komunikaciju) koji osigurava pristup (kontrolu ulaska) putem beskontaktne kartice, na udaljenosti od 8 – 100 cm, ovisno o vrsti kartice (pasivna do 8cm; aktivna do 100 cm) i antene. Ova se opcija uglavnom koristi za pretplatnike, a po potrebi može se koristiti i kao zasebni sustav.

Na centralnom upravljačkom mjestu, koje je dislocirano od ulaza i izlaza, nalazi se upravljačka jedinica s terminalom. Upravljačka jedinica nadzire rad čitavog sustava, te omogućava prikupljanje svih podataka o radu sustava i prodaji.

U slučaju zastoja ili za davanje uputa koristi se interfon koji osigurava komunikaciju između ulaznog i izlaznog terminala, te naplatne kućice (ev. automatske blagajne).

Za ostvarenje komunikacije potrebno je pritisnuti tipkalo interfona ulaznog ili izlaznog terminala. Postoji mogućnost priključka dinamičkog znaka slobodno/zauzeto sa svijetlećom oznakom "P". U slučaju popunjenosti parkirališta, postavlja se automatski oznaka “zauzeto“, te na parkiralište mogu ući samo pretplatnici.

Napomena:
Gornji opis odnosi se na tipičan sustav naplate parkinga na „zatvorenom“ parkiralištu, s jednim ulazom i izlazom, te centralnim mjestom za naplatu i upravljanje.
Cijeli niz mogućnosti i dodatnih opcija opreme i programskog paketa (s/w) potrebno je dogovoriti za svaki projekt zasebno.

Svaki aktivni element sustava (ulazni-izlazni automat, ručna/automatska blagajna) ima ugrađenu procesorsku jedinicu.

U slučaju neispravnosti bilo kojeg elementa ostali elementi sustava normalno funkcioniraju i registriraju (pohranjuju) podatke o svim izvršenim aktivnostima.

Kategorija

Sustavi naplate i kontrole parkiranja, DESIGNA - Sustavi naplate i kontrole parkiranja


Pregledajte slične proizvode


  EK sustavi - Sve