Detaljnije: Parkirni sustav SLIMPARK

Kratki opis sustava za automatsku naplatu parkirališta:

Po dolasku na najavnu magnetsku petlju vozač, pritiskom na tipkalo za izdavanje parkirne karte na ulaznom terminalu, dobiva papirnatu barcode parkirnu kartu i otvara mu se ulazna rampa. Vozač plaća parkiranje na centralnom naplatnom mjestu (ručna naplata ili automatska kasa), gdje osoba koja naplaćuje parkiralište očitava kartu skenerom i očitava iznos za naplatu.

Nakon plaćanja, potvrdom na kasi parkirna karta spremna je za izlaz. Vozač na izlazu s parkirališta stavlja parkirnu kartu ispred skenera izlaznog terminala, koji otvara izlaznu rampu. Svi podaci o prodaji i postupci na kasi, kao i promjene u sustavu pohranjuju se u memoriju centralne jedinice, te se time izbjegava mogućnost malverzacije naplate.

Pretplatnici dobivaju plastičnu barcode karticu, koja se prislanja na skener ulaznog terminala prilikom ulaska, te se time otvara ulazna rampa. Centralna jedinica memorira da je kartica ušla na parkiralište, te se ta kartica može isključivo tada koristiti za izlaz s parkirališta, prislanjanjem kartice na skener izlaznog terminala. Na taj način sprječava se zloupotreba pretplatničke kartice, odnosno korištenje iste kartice za više vozila.
U slučaju da neki pretplatnik izgubi karticu ili ne plati pretplatu, njegova kartica se stavlja na „crnu listu“ i spriječava se njeno daljnje korištenje.

Napomena:
Postoji mogućnost dodavanja modula EM-90/100 („Easy move“ - antena i modul za komunikaciju) koji osigurava pristup (kontrolu ulaska) putem beskontaktne kartice na udaljenosti od 5 – 100 cm, ovisno o vrsti kartice (pasivna od 5 do 8 cm; aktivna do 100 cm) i antene.
Ova se opcija uglavnom koristi za pretplatnike, dok se prema potrebi može koristiti i kao zasebni sustav (npr. za kontrolu ulaska).

Na centralnom upravljačkom mjestu, koje je dislocirano od ulaza i izlaza, nalazi se upravljačka jedinica s terminalom. Upravljačka jedinica nadzire rad čitavog sustava, te omogućava prikupljanje svih podataka o radu sustava i prodaji. 
U slučaju zastoja ili za davanje uputa koristi se interfon koji osigurava komunikaciju između ulaznog i izlaznog terminala, te naplatne kućice (ev. automatske kase). Za ostvarenje komunikacije potrebno je pritisnuti tipkalo interfona ulaznog ili izlaznog terminala.

Postoji mogućnost priključka dinamičkog znaka slobodno/zauzeto sa svijetlećom oznakom P. U slučaju popunjenosti parkirališta, postavlja se automatski oznaka “zauzeto“, te na parkiralište mogu ući samo pretplatnici.

Napomena:
Gornji opis odnosi se na tipičan sustav naplate parkinga na „zatvorenom“ parkiralištu, s jednim ulazom i izlazom, te centralnim mjestom za naplatu i upravljanje.

Cijeli niz mogućnosti i dodatnih opcija opreme i programskog paketa (s/w) potrebno je dogovoriti za svaki projekt zasebno, u skladu sa specifičnim zahtjevima, odnosno namjeni objekta.

Kategorija

Sustavi naplate i kontrole parkiranja, DESIGNA - Sustavi naplate i kontrole parkiranja


Pregledajte slične proizvode


  EK sustavi - Sve