Detaljnije: Općenito o EK RR sustavu nadzora i regulacija javne rasvjete

Svjetlotehnički zahtjevi za prometnicu ili pješačku površinu vezani su uz frekvenciju prometa koja je promjenjiva i ovisi o periodu noći, tjedna ili godine. Isto važi i za rasvjetu pješačkih zona koja regulacijom svjetlosnog toka može pratiti frekvenciju prolaznika tijekom noći. Regulacija rasvjete osigurava nekoliko stupnjeva regulacije svjetlosnog toka koji se prilagođava periodima niže frekvencije prometa ili posjećenosti pješačkih zona bez ugrožavanja opće rasvjetljenosti i sigurnosti!

Javna rasvjeta je veliki potrošač električne energije. Regulacija javne rasvjete odnosno smanjenje intenziteta svjetlosnog toka može se uštedjeti i do 50% energije, a pomoću sustava daljinskog upravljanja i nadzora, troškovi održavanja mogu biti značajno smanjeni!

Regulacija javne rasvjete - stupnjevi:

 • 100% svjetlosnog toka – bez regulacije 
 • 75% svjetlosnog toka 
 • 50% svjetlosnog toka 

Regulacija javne rasvjete - uštede koje ćete ostvariti uvođenjem sustava

 • Ušteda ostvarena svođenjem razine napona na nazivni
  Tijekom noći napon mreže poraste zbog manje potrošnje industrije i kućanstava. Porast napona varira ovisno o lokaciji, ali najčešće se kreće u granicama od 245-255 V. Svođenjem napona na nazivni, ostvaruje se ušteda električne energije u iznosu od cca 10 %.
 • Ušteda ostvarena regulacijom rasvjete
  Regulacijom napona na 50%, odnosno 75 % ostvaruju se uštede od 20-40 %, ovisno o režimu za koji se uređaj programira, odnosno potrebama korisnika te tarifi distributera električne energije. 
 • Ušteda ostvarena smanjenjem troškova održavanja
  Smanjenjem napona smanjuje se broj kvarova na žaruljama, prigušnicama i kondenzatorima na rasvjetnim stupovima. Procjenjuje se da se na ovaj način uštedi još oko 10 % sredstava (dodaje se 10 % na iznos uštede).
Općenito o EK RR sustavu nadzora i regulacija javne rasvjete

Korisnici EK RR sustava - Regulacija javne rasvjete:

 • Hrvatske autoceste
  Autocesta čvor Jankomir, Ježevo, Križ, Novska, Motel Plitvice, Zagvozd, Ravča, Nova Gradiška, Mokrice
 • Aerodrom Zagreb
 • KBC Rebro, Zagreb
 • Miramarska, Zagreb
 • Zeleni val, Zagreb
 • Javno parkiralište Sesvete
 • Gradovi: Samobor, Skradin, Petrinja, Novska, Kutina, Buzet i drugi.

Kategorija

Regulacija i nadzor rasvjete - EK RR sustav

Preuzmite dokument

EK RR sustav - blok sheme i ožičenja.pdf   (460.76 KB)
EK RR prezentacija.pdf   (955.08 KB)
EK RR prospekt.pdf   (656.08 KB)

Pregledajte slične proizvode


  EK sustavi - Sve