Detaljnije: Ispravljač - punjač tip FDPAB 12-10A/TT

Ispravljač – punjač tip FDPAB 12-10A/TT omogućuje napajanje trošila istosmjernim naponom nazivnog iznosa 12 V (trajni napon 13,6 V) kao i punjenje stacionarne olovne akumulatorske baterije sa interno podešenom I, U karakteristikom (10A, 13,6V). 
Ispravljač može raditi i u trajnom paralelnom spoju s akumulatorskom baterijom i trošilima kod čega osigurava istovremeno i punjenje baterije i napajanje trošila. U takvom spoju nema nikakvih prekida u napajanju za slučaj nestanka ili pojave ulaznog mrežnog napajanja 220V AC, 50Hz.

Ispravljač – punjač izrađen je u tehnologiji visoko frekventne pretvorbe napona (interna frekvencija pretvorbe napona je 100kHz) što osigurava stabilan izlazni napon (stacionarno ±1%) sa malom valovitošću (<0,5% nazivnog izlaznog napona). To omogućuje napajanje potrošača sa povećanim zahtjevima na kvalitetu napajanja kao što su telekomunikacijski uređaji, radio uređaji, signalni uređaji i slično.

Ispravljač – punjač tip FDPAB 12-10A/TT podešen je u poduzeću ELEKTROKEM na maksimalnu izlaznu struju 10 A što je ujedno i maksimalna struja punjenja. Izlazna struja je elektronički limitirana (iznos 10 A) tako da je održavana čak i u kratkom spoju na izlaznim stezaljkama.

Izlazni napon podešen je na 2.27V po članku baterije što za 6 članka iznosi 13,62V. Obzirom da je punjač u trajnom paralelnom spoju sa baterijom napon punjenja i napon održavanja baterije postavljeni su na isti iznos jednak 13,62V. 

Kategorija

Oprema za željeznice, Oprema za željezničku infrastrukturu, Ispravljači - punjači, Napajači za radio komunikacije

Preuzmite dokument

FDPAB 12-10A/TT.pdf   (82.57 KB)

Pregledajte slične proizvode


  Proizvodi - Sve