Detaljnije: Općenito o EK RR sustavu nadzora i regulacija javne rasvjete

Svjetlotehnički zahtjevi za prometnicu ili pješačku površinu vezani su uz frekvenciju prometa koja je promjenjiva i ovisi o periodu noći, tjedna ili godine. Isto važi i za rasvjetu pješačkih zona koja regulacijom svjetlosnog toka može pratiti frekvenciju prolaznika tijekom noći. Regulacija rasvjete osigurava nekoliko stupnjeva regulacije svjetlosnog toka koji se prilagođava periodima niže frekvencije prometa ili posjećenosti pješačkih zona bez ugrožavanja opće rasvjetljenosti i sigurnosti!

Javna rasvjeta je veliki potrošač električne energije. Upravljanje i regulacija javne rasvjete odnosno smanjenje intenziteta svjetlosnog toka može uštedjeti i do 50% energije, a pomoću sustava daljinskog upravljanja i nadzora, troškovi održavanja mogu biti značajno smanjeni!

Regulacija javne rasvjete - stupnjevi:
 • 100% svjetlosnog toka – bez regulacije 
 • 75% svjetlosnog toka 
 • 50% svjetlosnog toka 
Upravljanje javnom rasvjetom - Podjela i primjena sustava regulacije rasvjete

Grupna regulacija rasvjete bez nadzora
Grupna regulacija rasvjete vrši se sa jednog mjesta za više rasvjetnih tijela (ulica, križanje i sl.) Ovaj način regulacije je najjednostavniji za ugradnju, u potpunosti koristi postojeće instalacije i ima vrlo nisku cijenu. Nije moguće pojedinačno upravljati rasvjetnim tijelima, a regulacija je grupna i skokovita obično u koracima 100%, 75% i 50% , a moguća je i drugačija izvedba ovisno o zahtjevu.    
Grupna regulacija rasvjete s nadzorom razvodnog ormara
U grupni regulator rasvjete dodan je modul za daljinski nadzor što omogućava kontrolu ispravnosti i rada grupne regulacije, te praćenje potrošnje i uštede energije.
Grupna regulacija rasvjete s nadzorom rasvjetnih stupova
Ovdje se radi o kombinaciji grupne regulacije rasvjete i pojedinačnog nadzora rasvjetnih tijela.
Ovaj sustav omogućava kontrolu ispravnosti rada, te trenutno uočavanje eventualnih kvarova na svakom pojedinom rasvjetnom tijelu.

 

Pojedinačna regulacija rasvjete bez nadzora
Ako svako rasvjetno tijelo ima vlastiti regulator rasvjete govorimo o pojedinačnoj regulaciji rasvjete. Ona omogućava neovisno upravljanje svakim rasvjetnim tijelom ovisno o njegovoj funkciji (osvjetljavanje ulice, parka, križanja i sl.).  Regulacija se vrši po unaprijed utvrđenom redoslijedu. Može se primjeniti na postojećim instalacijama. Ugradnja je vrlo jednostavna, a regulacija je pojedinačna i skokovita obično u koracima 100%, 75% i 50% , a moguća je i drugačija izvedba ovisno o zahtjevu.
Pojedinačna regulacija rasvjete s nadzorom
Nadzor pojedinačne regulacije rasvjete osim kontrole ispravnosti rada i trenutnog uočavanja kvarova omogućava i promjenu režima rada svakom rasvjetnom tijelu. Regulacija se ne mora vršiti po unaprijed utvrđenom redoslijedu, već se može daljinski po volji mijenjati bez pristupa instalacijama.
Nadzor rasvjetnih tijela bez regulacije
Ako u svako rasvjetno tijelo ugradimo samo modul za daljinski nadzor moguće je kontrolirati ispravnost rada, te trenutno uočavati eventualne kvarove na rasvjetnim tijelima ali bez regulacije rasvjete. Ovakav sustav omogućava brže i jeftinije održavanje.

Regulacija javne rasvjete - uštede koje ćete ostvariti uvođenjem sustava
 • Ušteda ostvarena svođenjem razine napona na nazivni
  Tijekom noći napon mreže poraste zbog manje potrošnje industrije i kućanstava. Porast napona varira ovisno o lokaciji, ali najčešće se kreće u granicama od 245-255 V. Svođenjem napona na nazivni, ostvaruje se ušteda električne energije u iznosu od cca 10 %.
 • Ušteda ostvarena regulacijom rasvjete
  Regulacijom napona na 50%, odnosno 75 % ostvaruju se uštede od 20-40 %, ovisno o režimu za koji se uređaj programira, odnosno potrebama korisnika te tarifi distributera električne energije. 
 • Ušteda ostvarena smanjenjem troškova održavanja
  Smanjenjem napona smanjuje se broj kvarova na žaruljama, prigušnicama i kondenzatorima na rasvjetnim stupovima. Procjenjuje se da se na ovaj način uštedi još oko 10 % sredstava (dodaje se 10 % na iznos uštede).
Općenito o EK RR sustavu nadzora i regulacija javne rasvjete

Korisnici EK RR sustava - Regulacija javne rasvjete:

 • Hrvatske autoceste
  Autocesta čvor Jankomir, Ježevo, Križ, Novska, Motel Plitvice, Zagvozd, Ravča, Nova Gradiška, Mokrice
 • Aerodrom Zagreb
 • KBC Rebro, Zagreb
 • Miramarska, Zagreb
 • Zeleni val, Zagreb
 • Javno parkiralište Sesvete
 • Gradovi: Samobor, Skradin, Petrinja, Novska, Kutina, Buzet i drugi.

Kategorija

Regulacija i nadzor rasvjete - EK RR sustav

Preuzmite dokument

EK RR sustav - blok sheme i ožičenja.pdf   (460.76 KB)
EK RR prezentacija.pdf   (955.08 KB)
EK RR prospekt.pdf   (656.08 KB)

Poveznice

 

Pregledajte slične proizvode


  EK sustavi - Sve