Detaljnije: Pojedinačna regulacija javne rasvjete i nadzor

Sustav EK PRR (pojedinačna regulacija rasvjete) služi za nadzor i regulaciju javne rasvjete. Regulacija rasvjete vrši se unutar svjetiljke javne rasvjete (EK PRR-1), dok se komunikacija između upravljačkih (EK M – Master) i izvršnih (EK SL – slave) uređaja vrši se preko postojećih elektroenergetskih vodova niskog napona pomoću PLC (Power Line Communication) uskopojasnih modema koji rade u frekvencijskom pojasu od 3 do 148.5 kHz. Osim za komunikaciju uređaj EK SL služi i za nadzor rada svjetiljke. On mjeri napon, struju i fazu na samoj svjetiljci te može detektirati neispravnost svjetiljke i dijagnosticirati vrstu kvara. Regulacija rasvjete (EK PRR-1) vrši se promjenom napona na svjetiljci. Moguće promjene snage svjetiljke su 100%, 75% i 50%.

Za komunikaciju od razvodnih ormara do centralnog računalu na kojem se nalazi program za nadzor i upravljanje rasvjetom koristi se u slučaju bežične veze GPRS modem (EK Tracker) i postojeća GSM/GPRS infrastruktura. U slučaju žične veze koristiti se RS-485 komunikacija i standardni Mod-Bus protokol.

Nije potrebno mijenjati postojeće električne instalacije niti postojeće svjetiljke.

EK GRR
Uređaj za grupnu regulaciju rasvjete. Ugrađuje se u razvodni ormar. Upravlja uključivanjem i regulacijom svjetlosnog toka svih rasvjetnih stupova zajedno.

EK M
Ugrađuje se u razvodni ormar. Sastoji se od GPRS modula sa GSM antenom, PPN master modula za prijenos podataka preko niskonaponske mreže (220V) i senzora za mjerenje struje i napona (za tri faze R,S i T). Uređaj mjeri potrošnju na razvodnom ormaru, prikuplja sve podatke sa rasvjetnih stupova i prenosi podatke u centralnu bazu podataka putem GPRS-a.

EK PRR-1
Uređaj za pojedinačnu regulaciju rasvjete.
Ugrađuje se u rasvjetne stupove.
Upravlja uključivanjem i regulacijom svjetlosnog toka pojedinog rasvjetnog tijela.

EK SL-2
Ugrađuje se u rasvjetne stupove. Sastoji se od PPN slave modula za prijenos podataka preko niskonaponske mreže (220V) i senzora za mjerenje struje i napona.
Uređaj mjeri potrošnju rasvjetnih tijela i prenosi podatke u razvodni ormar.

EK SL-2A
Uređaj koji u sebi objedinjuje funkciju nadzora (EK SL-2) i regulaciju rasvjete. Sastoji se od slave modula za prijenos podataka preko niskonaponske mreže i dva relejska izlaza za regulaciju za svjetiljke s mogućnošću regulacije svjetlosnog toka.

EK PNRR-1
Uređaj koji u sebi objedinjuje funkciju nadzora (EK SL-2) i regulaciju rasvjete (EK PRR-1). Sastoji se od slave modula za prijenos podataka preko niskonaponske mreže i uređaja za regulaciju svjetlosnog toka jednog rasvjetnog tijela.

EK RR-SW
Programski modul koji objedinjuje internet tehnologiju, GPRS prijenos podataka i bazu podataka. Omogućava korisnicima praćenje ispravnosti rasvjetnih tijela preko standardnog internet pretraživača. Administriranje serverskog programa za nadzor razvodnih ormara provodi se posebno za svaku instalaciju. Svaka instalacija unutar zgrade je specifična po broju razvodnih ormarića, njihovom razmještaju i načinu spajanja i označavanja.

Kategorija

Regulacija javne rasvjete i nadzor


Pregledajte slične proizvode


  Proizvodi - Sve