Detaljnije: EK NRO Sustav za nadzor razvodnih ormara

EK NRO je sustav koji omogućuje korisnicima praćenje i nadzor potrošnje električne energije po razvodnim ormarima i potrošačima unutar višekatnog poslovnog objekta ili kompleksa poslovnih zgrada s razvedenom instalacijom. Sustav posredno štedi električnu energiju jer spriječava njeno nepotrebno i neovlašteno korištenje. U slučaju požara, potresa ili sličnih situacija sustav omogućuje trenutno isključenje napajanja potrošača što spriječava još veća oštećenja objekata. 
Nadzor i praćenje potrošnje vrši se preko EK NRO-SW aplikacije na računalu.

Administriranje programa za nadzor razvodnih ormara provodi se posebno za svaku instalaciju. Svaka instalacija unutar zgrade je specifična po broju razvodnih ormarića, njihovom razmještaju i načinu spajanja i označavanja.
Jedna od zgrada u koju je instaliran EK NRO sustav je Starogradska vijećnica u Zagrebu.

EK NRO sustav za nadzor razvodnih ormara se sastoji od:

EK NRO-M
Ugrađuje se u glavni razvodni ormar. Sastoji se od GPRS modula sa GSM antenom, PPN master modula za prijenos podataka preko niskonaponske mreže (220V) i senzora za mjerenje struje i napona (za tri faze R,S i T). Uređaj mjeri potrošnju na glavnom razvodnom ormaru, prikuplja sve podatke sa katnih ormarića i prenosi podatke u centralnu bazu podataka putem GPRS-a.

EK NRO-S
Ugrađuje se u katne ormariće. Sastoji se od PPN slave modula za prijenos podataka preko niskonaponske mreže (220V) i senzora za mjerenje struje i napona (za tri faze R,S i T). Uređaj mjeri potrošnju na katnom ormariću i prenosi podatke u glavni razvodni ormar.

EK NRO-R
Ugrađuje se u slučaju da je udaljenost između pojedinih razvodnih ormara veća od dometa koji omogućava sigurnu komunikaciju preko niskonaponske mreže (220V). To je repetitorski uređaj koji prosljeđuje podatke između dvaju modula.

EK NRO-I
Ugrađuje se u glavni razvodni ormar i katne ormariće. Sastoji se od međusklopa sa analognim i (ili) digitalnim ulazima. Služi za detekciju ispravnosti osigurača i detekciju napona i struje na potrošaču. Uređaj prikuplja podatke sa pojedinih osigurača (potrošača) unutar razvodnog ormara i prosljeđuje ih EK NRO uređaju unutar razvodnog ormara.

EK NRO-SW
Programski modul koji objedinjuje internet tehnologiju, GPRS prijenos podataka i bazu podataka. Omogućava korisnicima praćenje potrošnje po razvodnim ormarima i potrošačima preko aplikacije na računalu. Administriranje serverskog programa za nadzor razvodnih ormara provodi se posebno za svaku instalaciju. Svaka instalacija unutar zgrade je specifična po broju razvodnih ormarića, njihovom razmještaju i načinu spajanja i označavanja.

Kategorija

EK NRO sustav za nadzor razvodnih ormara

Preuzmite dokument

EK NRO sustav.pdf   (245.3 KB)

Pregledajte slične proizvode


  EK sustavi - Sve