Elektrokem d.o.o. kao jedna od vodećih tvrtki u području proizvodnje i održavanja industrijske elektronike, elektromontaže i održavanja klimatizacijskih uređaja obvezuje se neprekidno unaprijeđivati procese upravljanja u svrhu zaštite okoliša.

Svjesni smo svoje odgovornosti prema okolišu i široj društvenoj zajednici, te se obvezujemo zadovoljiti sve zakonske propise na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

Naš sustav upravljanja okolišem zasniva se na slijedećim načelima i opredjeljenjima:

  • Stalna poboljšanja u sustavu upravljanja okolišem
  • Prevencija onečišćenja
  • Usklađenost sa primjenjivim zakonskim propisima i ostalim zahtjevima
  • Kontinuirani treninzi zaposlenika u svim segmentima zaštite okoliša

Naš pristup poslovanju uključuje potpunu implementaciju zaštite okoliša u naše svakodnevne i strateške aktivnosti u cilju stalnog smanjenja direktnih i indirektnih utjecaja na okoliš naših aktivnosti i usluga, te ćemo:

  • U potpunosti poštovati sve zakonske propise Republike Hrvatske, kao i zemalja u kojima poslujemo ili izvodimo radove.
  • Odvojeno sakupljati sve vrste otpada i zbrinjavati ga sukladno propisima
  • Poduzimati aktivnosti za smanjenje nastanka otpada
  • Promovirati i unaprijediti ponovnu uporabu određenih resursa
  • Poduzimati aktivnosti za poboljšanje energetske učinkovitosti
  • Uzimati u obzir zaštitu okoliša pri donošenju poslovnih odluka

Učinkovitost sustava upravljanja okolišem redovno će se nadzirati periodičkim provjerama od strane Uprave.

U Sesvetama, 18.02.2015.


Vlado Domenkuš
Predsjednik Uprave

Poveznice

 
  Razvoj i proizvodnja - Sve