Detaljnije: Elektronički prekidač (Interrupter)

  • napon napajanja 230V AC, aku baterija 12V
  • maksimalni napon prekidanja 100V DC
  • nazivne struje prekidanja 30A do 100A DC
  • vršne struje prekidanja do 200A
  • izbor periode rada: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60s
  • izbor vremena isključenosti: od 0.1 do 59s
  • LCD ekran za prikaz veličina
  • folijska tastatura za podešenje parametara
  • vanjska aktivna GPS antena
  • vremenska sinkronizacija sa svim uređajima prema Coordinated Universal Time, UTC

Kategorija

Katodna zaštita


Pregledajte slične proizvode


  Proizvodi - Sve