DC/AC pretvarač - inverter

DC/AC pretvarač - inverter

Namjena invertera EK DAS 48-1.5R je pretvaranje istosmjernog napona u izmjenični sinusni napon efektivne vrijednosti 230V i frekvencije 50Hz. Inverter EK DAS 48-1.5R koristi se u sustavima napajanja...
Saznajte više
 

Ispravljač - punjač FDPAB 48-30A

Ispravljač - punjač FDPAB 48-30A

Ispravljač−punjač, tip: FDPAB 48−30A namjenjen je za punjenje olovnih akumulatorskih baterija, nazivnog napona 48V. Ispravljač−punjač se koristi i za napajanje potrošača na istosmjernom 48...
Saznajte više
 

Ispravljač - punjač EK PAB 60−20/3U

Ispravljač - punjač EK PAB 60−20/3U

Ispravljač−punjač, tip: EK PAB 60−20/3U namjenjen je za punjenje olovnih akumulatorskih baterija, nazivnog napona 60 V. Ispravljač−punjač se koristi i za napajanje potrošača na 60 VDC...
Saznajte više
 

Elektroničko−energetski modul ispravljača−punjača

Elektroničko−energetski modul ispravljača−punjača

Elektroničko−energetski modul ispravljača−punjača, tip: EK PAB 200−130A/3U, sa svojim ulazno/izlaznim komponentama nalazi se unutar Ormara 1 ispravljača sustava napajanja kolodvora, tip: EK...
Saznajte više
 

Ispravljač EK AD 24−10

Ispravljač EK AD 24−10

Ispravljač, tip: EK AD 24−10 transformira izmjenični mrežni napon 230 V, 50 Hz u istosmjerni stabilizirani napon 24 V. Ispravljač, tip: EK AD 24−10 koristi se za napajanje potrošača na...
Saznajte više
 

AC/DC Pretvarač FDSIN 100-60A R/3U

AC/DC Pretvarač FDSIN 100-60A R/3U

Ulazni napon 380V, ±10%, 50Hz Maksimalna ulazna struja 12A Ulaz štićen automatskim osiguračima 3x16A Stupanj RSO zaštite B prema EN 55022 Nazivni izlazni napon 100V Granice podešenja izlaznog...
Saznajte više
 

Punjač FDPAB 60-40A/3U

Punjač FDPAB 60-40A/3U

Ulazni napon 3 x 380V + N, +10%, -15%, 47-63Hz Maksimalna ulazna struja 9A Faktor oblika ulazne struje > 0.8 Ulaz štićen automatskim osiguračima 3 x 16A Stupanj RSO zaštite B prema EN 55022...
Saznajte više
 

Ispravljač - punjač FDPAB 60-50A/3U

Ispravljač - punjač FDPAB 60-50A/3U

Namjena: Ispravljač-punjač tip FDPAB 60-50A/3U omogućuje napajanje trošila istosmjernim naponom iznosa 60V kao i punjenje stacionarne olovne, hermetički zatvorene akumulatorske baterije ili NiCd...
Saznajte više
 

Punjač NCPAB 24-12

Punjač NCPAB 24-12

Ulaz: 220V, 50Hz Izlaz: 28V DC, 12A Namjena: Punjač olovnih akumulatorskih baterija nazivnog napona 24V s automatskom regulacijom punjenja
Saznajte više
 

Ispravljač - punjač tip FDPAB 60-100A/3U

Ispravljač - punjač tip FDPAB 60-100A/3U

Ispravljač - punjač tip FDPAB 60-100A/3U namjenjen je punjenju oIovne akumulatorske baterije nazivnog napona 60V (30 članaka). Karakteristika punjenja je I, U1, U2, što znači: punjenje...
Saznajte više