Detaljnije: Referentna lista - Elektromontaža

Naše iskustvo i kvalitetu izvedenih radova potvrđuje i referentna lista mnogobrojnih korisnika naših usluga.

IZVEDENI OBJEKTI:

MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE - Katančićeva 5, Zagreb
- instalacije rasvjete
- instalacije utičnica
- instalacije gromobrana i izjednačenja potencijala
- elektroinstalacije strojarskih uređaja
- instalacije strukturne mreže
- instalacije vatrodojave I konrole pristupa
- instalacije za klima uređaja

MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE -Granični prijelazi
- Kompletne elektro i telefonske instalacije te instalacije signalizacije

GRAD ZAGREB - Gradsko poglavarstvo - Stara gradska vijećnica, Ćirilmetodska 5
- instalacije rasvjete
- instalacije utičnica
- instalacije gromobrana i izjednačenja potencijala
- elektroinstalacije strojarskih uređaja
- instalacije strukturne mreže
- instalacije vatrodojave i konrole pristupa
- kompletan inženjering i praćenje ostalih izvoditelja

FRANCK - Zagreb
- Kompletne elektro instalacije i video nadzor

POREZNA UPRAVA - Zagreb, Vrbovec
- Kompletne elektro instalacije

SKUPŠTINA GRADA ZAGREBA P.U. - Sesvete
- Kompletne elektro i telefonske instalacije

AGROOBRTNIČKA BANKA - Samobor
- Kompletno elektro i telefonske instalacije

AUTO SALON - SERVIS Mercedes - Bolčević - Sesvete
- Kompletne elektro i telefonske instalacije

MOTEL - Disco club "Melody" - Soblinec
- Kompletno elektro i telefonske instalacije te zvučni i svjetlosni efekti

ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI - Zagreb 
- Kompletne elektro i telefonske instalacije

CIOS d.o.o. Upravno gospodarski objekt, Upravna zgrada, hala i postrojenje
Jankomir - Zagreb
- instalacije rasvjete 
- instalacije utičnica 
- instalacije gromobrana i izjednačenja potencijala 
- elektroinstalacije strojarskih uređaja 
- instalacije strukturne mreže 
- instalacije vatrodojave konrole pristupa

GENERALTURIST - Zagreb
- Kompletno elektro instalacije

INA Rafinerija - Zagreb 
- Kompletno rasvjeta i video nadzor

Auto salon Mercedes HABEK - Zagreb
- Kompletno elektro i telefonske instalacije

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA Republike Hrvatske - Zagreb - Ksaver
- Kompletno elektro i telefonske instalacije te instalacije računalne mreže

HRVATSKA LUTRIJA - Prodajna mjesta u Republici Hrvatskoj
Kompletno telefonske i računalne instalacije

HŽ - Hrvatske željeznice - Zagreb
- Elektro instalacije, video nadzor i automatika ulaznih vrata 
- 12 komada sustava besprekidnog napajanja

SREDIŠNJA POREZNA UPRAVA - Porezne ispostave u Republici Hrvatskoj
- Instalacije strukturnog kabliranja

SVEUČILIŠNI RAČUNSKI CENTAR - Zagreb
- Rekonstrukcija elektro instalacija

ZAGREBAČKI VELESAJAM - Zagreb
- Kompletna rasvjeta

Bolnica " VUK VRHOVEC " - Zagreb 
- Instaliranje i puštanje u pogon diesel agregata

SOPNICA – Jelkovec - Zagreb 
Osnovna škola sa sportskom dvoranom 
- Kompletne elektrotehničke instalacije slabe i jake struje

TŽV GREDELJ - ZAGREB 

Rekonstrukcija i dogradnja kompleksa pogona za održavanje i popravak željezničkih vozila 
- Kompletne elektrotehničke instalacije slabe i jake struje

POREZNA UPRAVA
Područni uredi u Republici Hrvatskoj 
Kompletne elektrotehničke instalacije slabe i jake struje 
- Genericko kabliranje, instalacija prikljucnica RJ 45 i pasivne opreme 
- Instalacija sustava napajanja, prikljucnica 220V

OPREMA RADMAN 
Upravna zgrada I izložbeni prostor 
- Kompletne elektrotehničke instalacije slabe i jake struje

INTEGRALNI KONTAKT CENTAR – Vodnikova, Zagreb 
- Instalacija rasvjete 
- instalacija priključnica 
- Instalacija energetskog razvoda 
- izrada gromobrana
- izjednačenje potencijala 
- portafonska instalacija 
- strukturna mreža 
- sustav vatrodojave

OSNOVNA ŠKOLA “Vugrovec”
- instalacija rasvjete 
- instalacija priključnica 
- instalacija energetskog razvoda 
- izrada gromobrana 
- izjednačenje potencijala metalnih masa, 
- elektrotehničke instalacije strojarskih instalacija - generičko kabliranje, instalacija priključnica RJ 45 i pasivne opreme 
- instalacija antenskog sustava 
- instalacija sustava vatrodojave, plinodojave, protuprovale, školskog zvona i satova

ZAGREB – GLAVNI KOLODVOR

Izmjena sustava SS-uređaja na Zagreb Glavnom kolodvoru obuhvaća postavljanje SS-uređaja, zamjenu telekomunikacijske opreme, rekonstrukciju kolodvorskih kolosijeka i obnovu zgrade postavnice. Postavljanje SS-uređaja podrazumijeva postavljanje pružne opreme (svjetlosnih signala, opreme koja kontrolira zaposjednutost kolosijeka, križanja i skretnica, sprava za postavljanje skretnica), elektroničkog SS-uređaja, dizelskog agregat za rezervno napajanje električnom energijom i sučelja između novog sustava i postojećih sustava u susjednim željezničkim kolodvorima. Zamjena telekomunikacijske opreme podrazumijeva uvođenje novog digitalnog telekomunikacijskog sustava, rekonstrukciju i nadogradnju postojeće kabelske kanalizacije, postavljanje telefonskih ormarića i zamjenu lokalnih kabela. Rekonstrukcija kolodvorskih kolosijeka obuhvaća zamjenu dviju križnih skretnica dvostrukim križnim skretnicama te instalaciju novih kolosiječnih veza s dvije nove skretnice, a obnova zgrade postavnice obuhvaća adaptaciju prvoga kata zgrade postavnice za smještaj unutarnjeg dijela postavno-zabravnog sustava i uređenje prostorije za dizelski agregat.

Oprema sobe prometnika (VICOS)
Elektronički signalno sigurnosni uređaji (SIMIS W) 
Diesel električni agregat 250 kVA 
Besprekidno napajanje 50 kVA, 8 sati 
Glavni signali (45 kom.) 
Manevarski signali (77 kom.) 
Brojači osovina ACM 100 (140 kom) 
Senzori kotača WSD (205 kom) 
Pružni magneti induzi 
- kombinirane balize 1000/2000 hz (37 komada) 
- balize 500 hz (12 komada) 
Elektrohidraulične postavne sprave L700H (108 kom) 
Iskliznice (10 kom.) 
Električno grijanje skretnica (124 kom) 
Stupne trafo stanice (8 kom.) 
Rastavljači (8 kom.) 
Telekomunikacije 
- DIKOS 310 
- Pružni telefoni 
Kabliranje 
- kabelski ormari (80 kom) 
- kabelska kanalizacija (12 km)

VODOCRPILIŠTE PETRUŠEVEC - Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb

ŠKOLA u Novom Čiču - Grad Velika Gorica 
Otvorena škola u Novom Čiču

PROMETNO ČVORIŠTE – Zagreb - Buzin (Centar SUPERNOVA)

Rasvjeta prometnog križanja
- elektrotehničke instalacije sustava javne rasvjete
- dobava, montaža i puštanje u rad opreme (svjetiljke i stupovi)

OBNOVA ŽELJEZNIČKE PRUGE OKUČANI - NOVSKA

Projektiranje i izvedba telekomunikacijskog sustava kolodvora Okučani i otvorene pruge za investitora HŽ Infrastruktura.

IZGRADNJA NOVE ŽELJEZNIČKE PRUGE GRADEC - SV. IVAN ŽABNO

Projektiranje i izvedba sustava besprekidnog napajanja kolodvora s pripadajučim modulima, sustava grijanja skretnica, telekomunikacijskog sustava kolodvora Sv. Ivan Žabno i otvorene pruge te te izrada i instaliranje signalne opreme.


 

PROČISTAČ OTPADNIH VODA U KNINU
Investitor: Hrvatske vode
Radovi:  Elektrotehničke instalacija slabe i jake struje i to:
- Sustav komunikacijske pasivne mreže (telefon, internet,)
- Sustav vatrodojave i odimljavanja
- Sustav videonadzora
- Centralni operativni nadzorni sustav upravljanja postrojenjem (CNUS)
- Elektrotehničke instalacije u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom
- Sustav rezervnog besprekidnog napajanja, UPS-a
- Sustav rezervnog agregatskog napajanja
- Sustav niskonaponskog  napajanja
- Sustav zaštite od djelovanja munje i uzemljenja
- Sustav rasvjete i priključka trošila
 Ukupna vrijednost radova:   5,650.000,00 kn
 
GRANIČNI PRIJELAZ  ŽUPANJA
Investitor:  Ministarstvo financija RH
Radovi:  Elektrotehničke instalacija slabe i jake struje i to:
- Sustav komunikacijske pasivne mreže (telefon, internet,)
- Sustav vatrodojave
- Sustav videonadzora i kontrole pristupa
- Sustav promjenljive prometne signalizacije (LED tehnologija)
- Sustav rezervnog besprekidnog napajanja, UPS-a
- Sustav rezervnog agregatskog napajanja
- Sustav niskonaponskog  napajanja
- Sustav zaštite od djelovanja munje i uzemljenja
- Sustav rasvjete i priključka trošila
 Ukupna vrijednost radova:   3.495.000,00 kn

GRANIČNI PRIJELAZ SVILAJ
Investitor:  Ministarstvo financija RH
Radovi:  Elektrotehničke instalacija slabe i jake struje i to:
- Sustav komunikacijske pasivne mreže (telefon, internet,)
- Sustav vatrodojave
- Sustav promjenljive prometne signalizacije ( LED tehnologija)
- Sustav rezervnog besprekidnog napajanja, UPS-a
- Sustav rezervnog agregatskog napajanja
- Sustav niskonaponskog  napajanja
- Sustav zaštite od djelovanja munje i uzemljenja
- Sustav rasvjete i priključka trošila
 Ukupna vrijednost radova:   4.270.000,00 kn
 
GRANIČNI PRIJELAZ BRGAT
Investitor:  Ministarstvo financija RH
Radovi:  Elektrotehničke instalacija slabe i jake struje i to:
- Sustav komunikacijske pasivne mreže (telefon, internet,)
- Sustav vatrodojave
- Sustav promjenljive prometne signalizacije ( LED tehnologija)
- Sustav rezervnog besprekidnog napajanja, UPS-a
- Sustav rezervnog agregatskog napajanja
- Sustav niskonaponskog  napajanja
- Sustav zaštite od djelovanja munje i uzemljenja
- Sustav rasvjete i priključka trošila
 Ukupna vrijednost radova:   5.850.000,00 kn
 
MINISTARSTVO FINANCIJA RH, Katančićeva 5, Zagreb
Investitor: Ministarstvo financija RH
Radovi: Adaptacija dvorana za sastanke
- Građevinski radovi (zidarski, podopolagački, gipskartonski, stolarski, soboslikarsko-ličilački)
- Opremanje namještajem
- Elektrotehničke instalacije priključnica i sustava multimedije
 Ukupna vrijednost radova: 1.200,000,00 kn
 
GRANIČNI PRIJELAZI
Bajakovo, Vinjani Gornji, Ilok, Slavonski Šamac, Stara gradiška, Erdut, Strmica, Maljevac, Slavonski Brod, Metković, Karasovići, Zaton Doli, Klek, Jasenovac

Investitor:  Ministarstvo unutarnjih poslova RH
Radovi: Sustav videonadzora i kontrole pristupa
Ukupna vrijednost radova: 2.550.000,00 kn
 
GRANIČNI PRIJELAZI
Bajakovo, Vinjani Gornji, Ilok, Slavonski Šamac, Stara gradiška, Erdut, Strmica, Maljevac,  Slavonski Brod, Metković, Karasovići, Zaton Doli, Klek

Investitor: Ministarstvo financija RH
Radovi: Sustav promjenljive prometne signalizacije (LED tehnologija)
Ukupna vrijednost radova: 6.100.000,00 kn

KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU  VRAPČE
Zavod za forenzičku psihijatriju
Investitor: Klinika za psihijatriju Vrapče
Radovi:  Elektrotehničke instalacija slabe i jake struje i to:
- Sustav komunikacijske pasivne mreže (telefon, internet,)
- Sustav vatrodojave
- Sustav niskonaponskog  napajanja
- Sustav zaštite od djelovanja munje i uzemljenja
- Sustav rasvjete i priključka trošila

Ukupna vrijednost radova: 1.170.000,00 kn
 
MINISTARTSVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Zagreb
Investitor:  Ministartsvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Zagreb  
Radovi:  Rekonstrukcija elektrotehničkih instalacija priključnica radnih mjesta i to:
- Sustav komunikacijske pasivne mreže (telefon, internet,)
- Sustav niskonaponskog  napajanja
- Sustav rezervnog besprekidnog napajanja, UPS-a
- Sustav rezervnog agregatskog napajanja
- Sustav NN priključnica

Ukupna vrijednost radova: 450.000,00 kn

 

GTC MATRIX OFFICE PARK

Objekti A i B - Slavonska avenija 8, 10000, Zagreb

Sustav kontrole pristupa i sustavi rampi za ulazak u podzemnu garažu te sustav rampi sa sustavom za naplatu parkiranja na vanskom parkiralištu.

Vrijednost radova:

Objekt A 77.955,74 Eura bez PDV-a

Objekt B  78.261,96 Eura bez PDV-a

Matrix Office Park

 

ZG Holding  d.o.o. podružnica Zagreb parking
Javna Garaža  A - 12 Jelkovec
Sustavi video nadzora, kontrole pristupa i upravljanje posmičnim vratima garaže
Ukupna vrijednost radova:  252.865,80 kuna

LETINA  inox  - Čakovec
Sustav vatrodojave i odimljavanja
Ukupna vrijednost radova: 309.005,90 kuna

RAGUSA – tvornica tjestenine, Čakovec
Sustav vatrodojave, odimljavanja i plinodetekcija
Ukupna vrijednost radova: 189.000,00 kuna

KONČAR - Elektronika i informatika d.d
Sustav vatrodojave
Ukupna vrijednost radova: 157.857,25 kuna

LOREAL d.o.o.
Sustav kontrole pristupa i video nadzor
Ukupna vrijednost radova: 219.000,00 kuna

Kategorija

Elektromontaža - Referentna lista

Preuzmite dokument

Elektromontaza.pdf   (2.64 MB)

Pregledajte slične proizvode


  Elektromontaža - Sve