Retrovizorska kamera vlaka - EMV

Retrovizorska kamera vlaka - EMV

Retrovizorska kamera vlaka EK RKK−1−EMV služi da snima i prikazuje što se događa vani iza aktivne upravljačnice vlaka (EMV). Svrha sustava retrovizora je da strojovođa koji upravlja vlakom...
Saznajte više
 

Audio pojačalo vlaka - EMV

Audio pojačalo vlaka - EMV

Centralno audio pojačalo, tip: EK POV−6/M12 namijenjeno je za ozvučenje putničkog prostora unutar Končar niskopodnih dizel−električnih motornih vlakova za regionalni promet. Centralno audio...
Saznajte više
 

Računalo multimedije vlaka

Računalo multimedije vlaka

Računalo multimedije vlaka tip: EK RMV-1 namjenjeno je za reproduciranje reklamnih poruka, glazbe, filmova u niskopodnom elektromotornom vlaku Končar.
Saznajte više
 

Video snimač vlaka

Video snimač vlaka

Video snimač vlaka, tip: EK VSV−1/M12 služi za snimanje i naknadni pregled video sadržaja IP kamera unutar Končar dizel−električnih motornih vlakova za regionalni promet. Službena oznaka...
Saznajte više
 

Linijski zvučnik za ozvučenje vlaka - EMV

Linijski zvučnik za ozvučenje vlaka - EMV

Zvučnik EK Z-5 EMV je namijenjen za ozvučavanje putničkog prostora elektromotormog vlaka.
Saznajte više
 

Linijsko pojačalo

Linijsko pojačalo

Linijsko pojačalo služi za govorne obavijesti putnicima preko sustava ozvučenja vlaka, za interfonsku vezu prema drugim upravljačnicama te za interfonsku vezu sa interfonima putničkih vrata.
Saznajte više
 

Mikrotelefonska kombinacija

Mikrotelefonska kombinacija

Mikrotelefonska kombinacija EK MTK-6 služi za davanje govornih obavijesti putnicima i komunikaciju između strojovođe, konduktera, osoblja vlaka.
Saznajte više
 

Interfon vrata EMV-a

Interfon vrata EMV-a

Interfon vrata se automatski aktivira povlačenjem kočnice u nuždi tako da strojovođa uspostavlja vezu s putnikom koji je aktivirao kočnicu. Interfon se također može aktivirati pritiskom gumba...
Saznajte više
 

Automatska najava kolodvora u vlaku

Automatska najava kolodvora u vlaku

Sustav automatske najave kolodvora u vlaku baziran je na sustavu satelitskog pozicioniranja, razvijen je i ispitan u Elektrokemu prema normama UIC 568 i EN 50155.  Primjenom automatske najave...
Saznajte više
 

Sustav za registraciju događaja u tramvaju EK SAS-1

Sustav za registraciju događaja u tramvaju EK SAS-1

Sustav za registraciju događaja namijenjen je za snimanje određenih signala u tramvaju, tijekom vožnje po gradu. U slučaju prometne nezgode, snimljeni podaci koriste se za analizu iste. Sustav za...
Saznajte više