Signalna svjetiljka lokomotivska - LED

Signalna svjetiljka lokomotivska - LED

Signalna svjetiljka lokomotivska – LED, tip: EK SS−L3/24V namijenjena je za signalno svjetlo vlaka odnosno lokomotive. Svjetiljka svijetli bijelom i crvenom bojom, te se stoga može koristiti kao...
Saznajte više
 

Svjetiljka upravljačnice vlaka

Svjetiljka upravljačnice vlaka

Svjetiljka upravljačnice vlaka EK HS-L2/24V namijenjena je prvenstveno za osnovnu rasvjetu vozačkog prostora lokomotive, a može se primijeniti i drugdje gdje svjetiljka zadovoljava postavljene...
Saznajte više
 

Svjetiljka pulta upravljačnice vlaka

Svjetiljka pulta upravljačnice vlaka

Svjetiljka EK LPU-243 namijenjena je prvenstveno za osvjetljavanje pulta upravljačnice elektromotornog vlaka, a može se primijeniti i drugdje gdje svjetiljka zadovoljava postavljene uvjete.
Saznajte više
 

Panik lampa - LED (Putnički prostor vlaka)

Panik lampa - LED (Putnički prostor vlaka)

Panik lampa - LED (Putnički prostor vlaka) EK LPR-3A je namijenjena za nužno osvjetljavanje putničkog prostora u niskopodnom elektromotornom vlaku u slučaju dubokog pražnjenja ili kvara vagonske...
Saznajte više
 

Panik lampa - LED (upravljačnica)

Panik lampa - LED (upravljačnica)

Panik lampa - LED (upravljačnica) EK LPR-2A je namijenjena za nužno osvjetljavanje putničkih vagona u slučaju dubokog pražnjenja ili kvara vagonske baterije nazivnog napona 24 V.
Saznajte više
 

LED svjetiljka putničkog prostora vlaka L=1476 mm

LED svjetiljka putničkog prostora vlaka L=1476 mm

LED svjetiljka L=1476mm, tip: EK LS T8-4M24 je namijenjena za osvjetljavanje putničkog prostora vlaka, a može se primijeniti i drugdje gdje svjetiljka zadovoljava postavljene uvjete.
Saznajte više
 

LED svjetiljka putničkog prostora vlaka L=1166 mm

LED svjetiljka putničkog prostora vlaka L=1166 mm

LED svjetiljka L=1166mm, tip: EK LS T8-3M24 je namijenjena za osvjetljavanje putničkog prostora vlaka, a može se primijeniti i drugdje gdje svjetiljka zadovoljava postavljene uvjete.
Saznajte više
 

Hodnička LED svjetiljka

Hodnička LED svjetiljka

Hodnička svjetiljka EK HLS-1 namijenjena je prvenstveno za osnovnu rasvjetu hodnika i ostalih prostora Bcee vagona, a može se primijeniti i drugdje gdje svjetiljka zadovoljava postavljene uvjete.
Saznajte više
 

Signalizacija smjera vagon restorana vlaka

Signalizacija smjera vagon restorana vlaka

Signalizacija smjera vagon restorana EK SVR-24 se ugrađuje u putničke vagone i pomoću svjetleće strelice pokazuje u kojem smjeru u kompoziciji vlaka se nalazi vagon restoran.
Saznajte više
 

Signalizacija zauzetosti kreveta

Signalizacija zauzetosti kreveta

Signalizacija zauzeća kreveta LZK-1 je namjenjena putnicima u putničkim vagonima za signalizaciju stanja zauzeća kreveta crvenom bojom, odnosno za signalizaciju stanja slobodnog korištenja kreveta...
Saznajte više