Detaljnije: Grupna regulacija javne rasvjete i nadzor

Javna rasvjeta je često značajan dio javne potrošnje u mnogim gradovima i jedinicama lokalne samouprave i veliki je potrošač električne energije.
Regulacija javne rasvjete odnosno smanjenje intenziteta svjetlosnog toka može se uštedjeti i do 50% energije, a pomoću sustava daljinskog upravljanja i nadzora, troškovi održavanja mogu biti značajno smanjeni!

Svjetlotehnički zahtjevi za prometnicu ili pješačku površinu vezani su uz frekvenciju prometa koja je promjenjiva i ovisi o periodu noći, tjedna ili godine. Isto važi i za rasvjetu pješačkih zona koja regulacijom svjetlosnog toka može pratiti frekvenciju prolaznika tijekom noći. Regulacija osigurava nekoliko stupnjeva regulacije svjetlosnog toka koji se prilagođava periodima niže frekvencije prometa ili posjećenosti pješačkih zona bez ugrožavanja opće rasvjetljenosti i sigurnosti.

Regulacija rasvjete smanjuje potrošnju električne energije, produžuje vijek trajanja žarulja, olakšava održavanje sustava.

Grupni regulatori rasvjete su samostojeći tipizirani sklopno-regulacijsko-razvodni ormari u stupnju zaštite IP54 za vanjsku i unutarnju montažu na plastično ili armirano-betonskom postolju.

Regulacija rasvjete - uštede koje ćete ostvariti uvođenjem sustava

 • Ušteda ostvarena svođenjem razine napona na nazivni
  Tijekom noći napon mreže poraste zbog manje potrošnje industrije i kućanstava. Porast napona varira ovisno o lokaciji, ali najčešće se kreće u granicama od 245-255 V. Svođenjem napona na nazivni, ostvaruje se ušteda električne energije u iznosu od cca 10%.
 • Ušteda ostvarena regulacijom rasvjete
  Regulacijom napona na 50%, odnosno 75 % ostvaruju se uštede od 20-40 %, ovisno o režimu za koji se uređaj programira, odnosno potrebama korisnika te tarifi distributera električne energije.
 • Ušteda ostvarena smanjenjem troškova održavanja
  Smanjenjem napona smanjuje se broj kvarova na žaruljama, prigušnicama i kondenzatorima na rasvjetnim stupovima. Procjenjuje se da se na ovaj način uštedi još oko 10 % sredstava (dodaje se 10 % na iznos uštede).

Odlaskom u regulaciju prema unaprijed definiranim vremenima ili na temelju trenutnog osvjetljenja regulator smanjuje napon žarulje u cilju uštede električne energije i povećanja životnog vijeka žarulje.

Uređaji su namjenjeni za grupnu regulaciju ulične ili cestovne rasvjete izvedene sa visokotlačnim natrijevim žaruljama opremljenim predspojnim napravama i kondenzatorom za kompenzaciju jalovine.

Grupni regulatori rasvjete rade na principu elektromagnetske regulacije napona zahvaljujući čemu ne stvaraju nikakva izobličenja napona niti injektiraju više harmonike struje u napojnu mrežu.

Komponente zaštite sadrže varistore na ulaznim i izlaznim linijama za zaštizu od prenapona te osigurače za zaštitu od struja kratkog spoja. Razvod se sastoji od osigirača-rastavljača za svaki pojedini krug rasvjetne instalacije. Regulator napona sadrži tri identična modula za svaku fazu. Modul regulatora napona se sastoje od simetričnih transformatora u štednom spoju koji osigurava skokovitu promjenu izlaznog napona čime se postiže smanjenje intenziteta svjetla natrijevih visokotlačnih žarulja. Promjena napona ostvarena je na takav način da nema prekida u izlaznom naponu kako ne bi došlo do gašenje žarulja.

Upravljački sklop je izveden standardnim PLC-om (Programmable logic controller) ili PLC-om vlastite proizvodnje EK PLC 424A opremljenog EK GRR programom. Upravljački sklop objedinjuje upravljanje uklopom, režimima i stupnjevima rasvjete, upravljanje by passom te mjerno dijagnostičke funkcije. Izbor režima rada vrši se pomoću grebenaste sklopke i PLC-a.

Mogućnosti EK PLC 424A

 • mjerenje struje i napona na RST fazama
 • mogućnost detekcije eventualne greške u fazi
 • mjerenje snage i energije po svakoj fazi i zbirno
 • mogućnost točnog izračuna uštede energije prilikom prijelaza na niži napon rasvjete
 • četiri digitalna i dva analogna ulaza (sonda luxomata)
 • četiri relejna izlaza
 • RS 485 priključak za povezivanje dodatnih modula i USB za komunikaciju s PC-om
 • kontrola paljenja odnosno gašenja rasvjete po unaprijed definiranim vremenima prema godišnjem kalendaru, pomoću luxomata ili kombinirano

Tipovi ormara grupnog regulatora rasvjete
Postoji nekoliko tipova ormara grupne regulacije rasvjete koji se razlikuju po stupnjevima regulacije, nazivnoj snazi,vanjskim gabaritima, načinu izvedbe i ugradnje, a prema zahtjevima može se izvesti verzija koja je najpogodnija za naručioca.

Ulazni napon im je 3 x 230 V ± 10 % ; 50 Hz. Namjenjeni su za vanjsku i unutarnju montažu na plastično ili armirano-betonsko postolje te udovoljavaju HRN EN 55015, HRN EN 61547 i HRN EN 61000-3-2 normama. Regulacijom rasvjete se obično (ukoliko zahtjevi nisu drugačiji) smanjuje intenzitet rasvjete na 75 % ili 50 % u cilju uštede električne energije i smanjenja broja kvarova na rasvjetnim tijelima te povećanja životnog vijeka žarulje.

Tipovi ormara: EK GRR 314, EK GRR 310, EK GRR 309, EK GRR 308, EK GRR 306, EK GRR 305, EK GRR 304, EK GRR 305-A, EK GRR 308-A i EK GRR 320-A gdje prva znamenka u brojčanoj oznaci označava broj faza, a sljedeće dvije znamenke snagu izraženu u kW.

Kategorija

Regulacija javne rasvjete i nadzor

Preuzmite dokument

Grupna regulacija rasvjete.pdf   (839.2 KB)

Pregledajte slične proizvode


  Proizvodi - Sve