Detaljnije: Programska podrška EK Protect KZ

 • Komunikacija TCP/IP protokolom, ETHERNET mreža
 • GSM-GPRS
 • Dijagnostika svih parametara katodne zaštite i uređaja
 • Arhiviranje snimljenih parametara
 • Statistička obrada i prikaz podataka
 • Automatsko generiranje periodičkih izvještaja
 • Podešenje parametara rada ispravljača
 • Aktiviranje ON-OFF režima rada uz sinhronizaciju rada svih ispravljača
 • Snimke OFF potencijala jednom dnevno
 • Dovođenje ispravljača u sinhroni, impulsni režim rada, 100Hz
 • Periodički osciloskopski prikaz električkih parametara, 60 ms trajanja
 • Vizualizacija trasa katodne zaštite na SCADA sustavu
 • Priključak odobrenih klijent korisnika na centralno računalo i uvid u sve podatke i mogućnosti parametriranja

Kategorija

Katodna zaštita


Pregledajte slične proizvode


  Proizvodi - Sve