Detaljnije: Ispravljač - punjač FDPAB 48-15A

Ispravljač- punjač tip FDPAB 48-15A omogućuje napajanje trošila istosmjernim naponom nazivnog iznosa 48V kao i punjenje stacionarne olovne, hermetički zatvorene akumulatorske baterije.

Ispravljač- punjač izrađen je u tehnologiji visoko frekventne pretvorbe napona (interna frekvencija pretvorbe napona je 100kHz) što osigurava stabilan izlazni napon (stacionarno ± 1%) sa malom valovitošću (<0.5% nazivnog izlaznog napona). To omogućuje napajanje potrošača sa povećanim zahtjevima na izvor napajanja kao što su telekomunikacijski uređaji i slično.

Ispravljač- punjač tip FDPAB 48-15A podešen je u poduzeću ELEKTROKEM na maksimalnu struju punjenja 15A što je ujedno i nazivna izlazna struja. Izlazna struja je elektronički limitirana tako da je održavana čak i u kratkom spoju na izlazima.

Izlazni napon podešen je na 2,25V po članku baterije za olovnu bateriju što za 24 članka iznosi 54V. Obzirom da je punjač u trajnom paralelnom spoju sa baterijom napon punjenja i napon održavanja baterije postavljeni su na isti iznos jednak 54V. 
Visokofrekventni ispravljač- punjač tip FDPAB 48-15A je ispravljač koji osigurava stabilan izlazni napon i parametre i održavanje izlaznih parametara bez obzira na varijacije ulaznog, mrežnog napona napajanja ili promjene struje na izlazu (opterećenja). 

Kategorija

Oprema za željeznice, Oprema za željezničku infrastrukturu, Ispravljači - punjači

Preuzmite dokument

FDPAB 48-15A.pdf   (86.72 KB)

Pregledajte slične proizvode


  Proizvodi - Sve