Detaljnije: Ispravljač - punjač tip FDPAB 48-40A

Ispravljač – punjač tip FDPAB 48-40A omogućuje napajanje trošila istosmjernim naponom nazivnog iznosa 48 V (trajni napon 54,4 V) kao i punjenje stacionarne olovne akumulatorske baterije sa tvornički podešenom I, U karakteristikom.
Ispravljač – punjač izrađen je u tehnologiji visoko frekventne pretvorbe napona (interna frekvencija pretvorbe napona je 100kHz) što osigurava stabilan izlazni napon (stacionarno ±1%) sa malom valovitošću (<0,5% nazivnog izlaznog napona). To omogućuje napajanje potrošača sa povećanim zahtjevima na kvalitetu napajanja kao što su telekomunikacijski uređaji, signalni uređaji i slično.

Ispravljač – punjač tip FDPAB 48-40A podešen je u poduzeću ELEKTROKEM na maksimalnu izlaznu struju od 40 A. Izlazna struja je elektronički limitirana na iznos 60 A tako da je održavana čak i u kratkom spoju na izlaznim stezaljkama.
Izlazni napon podešen je na 2.26V po članku baterije za olovnu bateriju što za 24 članka iznosi 54,2V. Obzirom da je punjač u trajnom paralelnom spoju sa baterijom napon punjenja i napon održavanja baterije postavljeni su na isti iznos jednak 54,2V.

Kategorija

Oprema za željeznice, Oprema za željezničku infrastrukturu, Ispravljači - punjači

Preuzmite dokument

FDPAB 48-40A.pdf   (85.76 KB)

Pregledajte slične proizvode


  Proizvodi - Sve