Upravljački ormar SCADA za kolodvor Sveti Ivan Žabno

Upravljački ormar SCADA za kolodvor Sveti Ivan Žabno

Upravljački ormar SCADA, tip: EK SCADA−SIŽ namijenjen je za: a) Prikupljanje informacija odnosno stanja signala od vanjskih uređaja: Upravljačko razvodni ormar grijanja skretnica, tip:...
Saznajte više
 

EK NUP-GK - glavni upravljački ormar SCADA sustava

EK NUP-GK - glavni upravljački ormar SCADA sustava

Ormar nadzora i upravljanja EK NUP-GK je glavni upravljački ormar SCADA sustava (Zagreb - Glavni Kolodvor) za nadzor i upravljanje grijanjem skretnica, rasvjetom skretničkih i...
Saznajte više
 

EK SCADA sustav – korisničko sučelje Zagreb Glavni Kolodvor

EK SCADA sustav – korisničko sučelje Zagreb Glavni Kolodvor

EK SCADA sustav se sastoji od korisničkog sučelja, servisa za razmjenu podataka i servisa za očitavanje signala. Korisničko sučelje nadzire i upravlja diesel agregatom, UPS sustavom,...
Saznajte više
 

Upravljanje grijanjem skretnica

Upravljanje grijanjem skretnica

Modul Upravljanje grijanjem skretnica EK UGS-4G/Z namijenjen je za uključenje četiri grijača skretnice ovisno o temperaturi zraka u neposrednoj blizini skretnice. Na taj se način u zimskim...
Saznajte više
 

Upravljačko razvodni ormar grijanja skretnica

Upravljačko razvodni ormar grijanja skretnica

Upravljačko razvodni ormar grijanja skretnica (za kolodvor Sv. Ivan Žabno), tip: EK URO-1 / EK URO-2 služi za:  prihvat i razvod niskog napona do razvodnih ormarića grijača skretnica,...
Saznajte više
 

Ormar odvojnog transformatora

Ormar odvojnog transformatora

Ormar odvojnog transformatora, tip: EK OTR služi za napajanje Upravljačko razvodnog ormara grijanja skretnica, tip: EK URO. Ulaz Ormara odvojnog transformatora spaja se na Elektro−distribucijsku...
Saznajte više
 

Ormarić razvoda temperaturnih senzora

Ormarić razvoda temperaturnih senzora

Ormarić razvoda temperaturnih senzora, tip: EK ORTS−1 je veza između senzora temperature tračnice, tip: EK STT i upravljačko razvodnog ormara grijanja skretnica, tip: EK URO−1 / EK URO−2....
Saznajte više
 

Ormarić razvoda grijača skretnica

Ormarić razvoda grijača skretnica

Grupa grijača svake skretnice spojena je sa upravljačkim ormarom za grupu skretnica preko razvodnog ormarića grijača skretnica, tip: EK POG−1. Razvodni ormarić grijača skretnica putem...
Saznajte više