Detaljnije: Općenito o SCADA sustavu

SCADA (еng. Supervisory Control And Data Acquisition) predstavlja računalni sustav za nadzor, mjerenje i upravljanje industrijskim sustavima. Svaki industrijski proces kojeg ima smisla automatizirati je odličan kandidat za primjenu SCADA sustava.

Ovi sustavi u različitim oblicima postoje još od 60-tih godina, a od 90-tih godina 20. stoljeća doživljavaju veliku ekspanziju sa pojavom sve bržih i efikasnijih računalnih i mikrokontrolerskih uređaja. Mogu se koristititi za jednostavan nadzor (npr. temperature, vlažnosti zraka, tlaka), kao i za kompleksan nadzor i upravljanje (npr. proizvodni procesi u tvornicama ili regulacija željezničkog i cestovnog prometa).

SCADA sustav tipično se sastoji od:

  • pretvornika i aktuatora
  • RTU (eng. Remote Terminal Unit)
  • komunikacijske mreže
  • centralne stanice

Pretvornici i aktuatori predstavljaju početak lanca. Oni su električki ili mehanički vezani na proces koji promatramo. Zadaća pretvornika je da prate vrijednosti tlaka, protoka, temperature, brzine... te da u analognom ili digitalnom obliku informaciju o trenutnom stanju mjerene veličine proslijede RTU-u. Aktuatori primaju informaciju od RTU-a te npr. zatvaraju ili otvaraju ventile.

Kategorija

SCADA sustav mjerenja, nadzora i upravljanja, Sustavi SCADA


Pregledajte slične proizvode


  EK sustavi - Sve