Detaljnije: Glavna informacijska ploča

Glavna informacijska ploča, tip: EK GIP-1 prima informacije od dva izvora. Prvi izvor informacija je centralno računalo za nadzor koje se nalazi u kolodvoru Zabok. Drugi izvor sa SCADA računala. Protokol po kojemu će se upravljati radom glavne informacijske ploče bit će opisan u posebnom dokumentu. Ispis podataka za praćenje izvršenja voznog reda je u 8 redova na 40 cm vidljive visine 32’’ monitora. Visina jednog reda 40/8 = 5 cm po jednom redu s visinom fonta 4.5 cm.

Karakteristike EK GIP-1
- Jednostrani prikaz podataka
- Prikaz podataka na dva displeja, jedan za dolazne vlakove, drugi za odlazne vlakove
- Osam redova za prikaz podataka
- Redoslijed prikaza podataka:

  • Planirano vrijeme dolaska (odlaska) vlaka
  • Kategorija vlaka – putnički, brzi, međunarodni, sl.
  • Iz pravca za pravac
  • Oznaka perona i kolosijeke
  • Vrijeme kašnjenja vlaka

- Pokazivanje vremena na analognom satu
- Prikaz datuma i dana u tjednu na LED displeju

Kategorija

Oprema za željeznice, Oprema za željezničku infrastrukturu, Sustav informiranja putnika

Preuzmite dokument

EK GIP-1.pdf   (1005.25 KB)

Pregledajte slične proizvode


  Proizvodi - Sve