Projekt rekonstrukcije postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci je dio velikog projekta uspostave dvokolosiječne željezničke pruge na Mediteranskom koridoru jedinstvene transeuropske prometne mreže TEN-T (prometni koridor RH2). Rekonstrukcijom pojedinačnih lukova, pružnih građevina i stabilnih postrojenja za električnu vuču omogućit će se postizanje nazivne projektirane brzine od 160 km/h. Osim toga projekt obuhvaća i modernizaciju signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja u skladu sa zahtjevima za koridorske željezničke pruge. Elektrokem d.o.o. svojom građevinskom operativom, proizvodnjom i razvojem opreme za željezničku infrastrukturu sudjeluje u projektima modernizacije željezničke infrastrukture pa tako i na projektu modernizacije dionice Dugo Selo – Križevci.

  Novosti iz tehnologije - Sve