Projekt: IN-EL UPGRADE (Industrial Electronics Upgrade) Ulaganje u izgradnju i opremanje s ciljem povećanja proizvodnih kapaciteta poduzeća Elektrokem d.o.o.

Poduzeće Elektrokem d.o.o. ulaže u materijalnu imovinu povezanu s proširenjem proizvodnih kapaciteta. Investicija podrazumijeva izgradnju nove proizvodne zgrade i nabavu stroja.

Naziv projekta: "IN-EL UPGRADE (Industrial Electronics Upgrade) Ulaganje u izgradnju i opremanje s ciljem povećanja proizvodnih kapaciteta poduzeća Elektrokem d.o.o."

Referentni broj ugovora: KK.03.2.1.05.0303

Kratki opis projekta:

Poduzeće Elektrokem d.o.o. ulaže u materijalnu imovinu povezanu s proširenjem proizvodnih kapaciteta. Investicija podrazumijeva izgradnju nove proizvodne zgrade i nabavu stroja za pranje PCB-a. Korisnik time riješava problem nedostatnih kapaciteta potrebnih za održivi razvoj, a projekt će stvoriti nova radna mjesta uz poboljšanje radnih uvjeta i jačanje ponude. Rezultati projekta posredno će pozitivno utjecati i na dobavljače te na lokalnu i širu zajednicu.

Ciljevi i rezultati projekta:

  1. Proizvodna zgrada izgrađena, opremljena i stavljena u funkciju
  2. Stroj instaliran i pušten u rad u proizvodnom prostoru Korisnika

Specifični cilj projekta je otkloniti nedostatke i proširiti kapacitete te poboljšati tehnološku spremnost u području proizvodnje industrijske elektronike. Pored mogućnosti proširenja proizvodnje i poboljšanih radnih uvjeta, otklanjanja uskih grla u proizvodnom procesu i veće kvalitete proizvoda, to će rezultirati nižim troškovima proizvodnje te otvaranja mogućnosti ugovaranja većeg obima poslova i porasta broja kupaca, što će dovesti do povećanja ukupnih prihoda i održivog razvoja korisnika.

Ukupna vrijednost projekta i dio koji sufinancira EU (u HRK):

Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.205.107,58 HRK
Iznos bespovratnih sredstava sufinanciranih iz fondova EU iznosi 2.741.339,33 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 15. prosinca 2017. - 15. lipnja 2020.

Kontakt osobe za više informacija:

Mirela Zdrilić
Mob +385 98 234536
E-mail: mzdrilic@elektrokem.hr

www.strukturnifondovi.hr
Javna nabava
Priloženi dokumenti

Preuzmite dokument

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda.pdf   (298.95 KB)
Odluka o odabiru.pdf   (108.21 KB)
  EU Projekti - Sve