Detaljnije: Besprekidno napajanje BN SP 4000

Napojni uređaj tip BN-SP-4000 služi za besprekidno napajanje postavnih signalno- sigurnosnih uređaja u željezničkim postajama. Uređaj se sastoji od niza elektroničkih izvora napona koji su prilagođeni naponu prema potrebama pojedinih trošila. Uređaj se priključuje na jednofazno mrežno napajanje 220V, 50Hz. U slučaju nestanka mrežnog napajanja, energiju napajanja osigurava akumulatorska baterija 60V, 250Ah.

Napojni uređaj može se podijeliti u pet funkcionalnih cjelina:

  • punjač akumulatorskih baterija sa pripadnim elementima za priključak na izmjeničnu mrežu 
  • akumulatorska baterija 
  • elektronički izvori za napajanje izmjeničnim naponom (MAC i MACT moduli) 
  • elektronički izvori za napajanje istosmjernim naponom (MDC i MDCT moduli) 
  • elektronika za kontrolu rada, blokadu odnosno deblokadu te internu i daljinsku signalizaciju

Kategorija

Oprema za željeznice, Oprema za željezničku infrastrukturu, Sustavi napajanja

Preuzmite dokument

BN SP 4000.pdf   (185.18 KB)

Pregledajte slične proizvode


  Proizvodi - Sve