Detaljnije: Besprekidno napajanje BN SP 5000

Napojni uređaj tip BN-SP-5000 služi za besprekidno napajanje postavnih signalno- sigurnosnih uređaja u željezničkim postajama. Uređaj se sastoji od niza elektroničkih izvora napona koji su prilagođeni naponu prema potrebama pojedinih trošila. Uređaj se priključuje na jednofazno mrežno napajanje 3X380V, 50Hz. U slučaju nestanka mrežnog napajanja, energiju napajanja osigurava akumulatorska baterija 60V, 200Ah.

Napojni uređaj može se podijeliti u pet funkcionalnih cjelina:

  • punjač akumulatorskih baterija sa pripadnim elementima za priključak na izmjeničnu mrežu
  • akumulatorska baterija
  • elektronički izvori za napajanje izmjeničnim naponom (MAC i MACT moduli)
  • elektronički izvori za napajanje istosmjernim naponom (MDC i MDCT moduli)
  • elektronika za kontrolu rada, blokadu odnosno deblokadu te internu i daljinsku signalizaciju

Kategorija

Oprema za željeznice, Oprema za željezničku infrastrukturu, Sustavi napajanja

Preuzmite dokument

BN SP 5000.pdf   (185.52 KB)

Pregledajte slične proizvode


  Proizvodi - Sve