Detaljnije: DC/AC Pretvarač MAC 1.5

Elektronički pretvarač MAC 1.5 je namijenjen za besprekidno napajanje elektro-postavnih sprava +(skretnica na pruzi) izmjeničnim naponom 220 V, 50 Hz. Ulazni napon pretvrača istosmjerni je napon akumulatorske baterije, sa odgovarajućim punjačem, nazivnog napona 60 V. DC/AC pretvarač na svome izlazu generira izmjenični napon iznosa 220 V, 50 Hz, galvanski odvojen od akumulatora, sinusnog valnog oblika sa faktorom izobličenja manjim od 2%.

Kategorija

Oprema za željeznice, Oprema za željeznička vozila, Pretvarači


Pregledajte slične proizvode


  Proizvodi - Sve