Detaljnije: DC/AC Trofazni Pretvarač 24/3x140 V - 500 VA

Elektronički DC/AC pretvarač EK DAS 24-0.5-15/3F je namijenjen za napajanje trofaznog motor-ventilatora sniženim naponom i frekvencijim u elektromotornom vlaku (EMV) energijom iz akumulatorske baterije. 
DC/AC pretvarač na svome izlazu generira izmjenični trofazni napon iznosa 3x140 V i frekvencije 15 Hz, galvanski odvojen od akumulatora, sinusnog valnog oblika sa faktorom izobličenja manjim od 5 %. 
Ulazni napon pretvarača istosmjerni je napon akumulatorske baterije, sa odgovarajućim punjačem, nazivnog napona 24 V.

Ulazni napon: 16,8 – 31,2 V, DC 
Izlazni napon: 3x140/80 V, ± 3 % 
Frekvencija izlaznog napona: 15 Hz, ± 0,5 % 
Valni oblik: Sinus 
Faktor izobličenja izlaznog napona < 5 % 
Nazivna izlazna snaga: 500 VA 
Preopterećenje u trajanju 30 sekundi: 1000 VA 
Zaštita od kratkog spoja na izlazu: Elektronički limit 
Podnaponska zaštita na izlazu: 60 V - 65 V 
Prenaponska zaštita na izlazu: 90 - 95 V 
Podnaponska zaštita na ulazu: 16 V – 16,5 V 
Temperaturna zaštita: 75 °C na hladnjaku 
Radna temperatura okoline: -25 °C do + 45 °C 
Buka na 1 metar: < 50 dB 
Udovoljava standardima: EN 50155 

Kategorija

Oprema za željeznice, Oprema za željeznička vozila, Pretvarači


Pregledajte slične proizvode


  Proizvodi - Sve