Detaljnije: Senzor nagiba stupa

Senzor nagiba stupa, tip: EK SNS−1 ugrađuje se u stup cestovnog signala ŽCP-a, tip: G23 i služi za dodatnu dojavu ispravnosti (greške) cestovnog signala.
Ako dođe do naleta vozila na stup cestovnog signala ŽCP-a, može doći do potpunog obaranja ili značajnog nagnuća stupa. U tom slučaju svjetlosna signalizacija koju cestovni signal ŽCP-a proizvodi nije vidljiva cestovnom prometu.

Kako se može dogoditi da sva ostala elektronika cestovnog signala ŽCP-a i dalje ispravno radi, pokazala se potreba za dodatnim senzorom u stupu koji će dojaviti grešku u ovom slučaju.
Senzor nagiba stupa, tip: EK SNS−1 dojavljuje grešku samo u slučaju ako je nagib stupa veći od 15 stupnjeva ili u slučaju kvara samog uređaja.
Kvar senzora nagiba stupa podrazumijeva i stanje kada uređaj ostane bez ulaznog napajanja 24 VDC. U tom slučaju su bezpotencijalni izlazni kontaktni releja (Err/1 i Err/2) zatvoreni (mirni položaj bez napajanja). Nakon priključenja ulaznog napajanja senzor može biti samo u dva moguća stanja. To je stanje „ispravno“ ili stanje „neispravno“.

Kategorija

Oprema za željeznice, Oprema za željezničku infrastrukturu, Signalno-sigurnosna oprema

Preuzmite dokument

EK SNS-1.pdf   (274.62 KB)

Pregledajte slične proizvode


  Proizvodi - Sve