Detaljnije: Signalna oprema za željeznicu

 • Signalni stupovi (L = 4200, L = 4600)
 • Glavni signal - 4 lampe - tip: EK GLS-1
 • Glavni signal - 3 lampe - tip: EK GLS-2
 • Ponavljač predsignala - 3 lampe - tip: EK PP-1
 • Blok signal - 3 lampe - tip: EK BS-1
 • Granični signal - tip: EK GS-1
 • Manevarski signal na temelju - tip: EK MS-1
 • Kabelska glava signala za 4 i 3 svjetla
 • Kružni kabelski razdjelnik - tip: EK KKR-1
 • Odbojnik brojača osovina S49 i UIC60   
 • Svjetlosni signal tip: EK LS-ZCPR
 • Kabelski ormari, Košara, Vijci, Nosači, Kanalice, Betonski temelji

 

 

 

 

 

 

 


Oprema / Proizvodi za željezničku infrastrukturu

Kategorija

Oprema za željeznice, Oprema za željezničku infrastrukturu, Signalno-sigurnosna oprema

Preuzmite dokument

Signalna oprema za željeznicu.pdf   (1.1 MB)

Pregledajte slične proizvode


  Proizvodi - Sve