Signalne svjetiljke likovnih signala EK PŽ/S-LED i predsignala EK PŽ/P-LED

Signalne svjetiljke likovnih signala EK PŽ/S-LED i predsignala EK PŽ/P-LED

U prethodnoj verziji se za sustav električkog osvjetljenja Iikovnih signala i predsignala koristila električna žaruljica sa žarnom niti 12V - 3W, solarna ćelija snage 50 W, akumulatorska baterija...
Saznajte više
 

Treptač TRES 4

Treptač TRES 4

Ulazni napon 18-28V (baterija nazivnog napona 24V) Izlazni napon 18-28V Frekvencija izlaznog napona 1Hz ±5% Valni oblik Pravokutni Nazivna izlazna snaga 20W Preopterećenje 50W Interna potrošnja...
Saznajte više
 

Rasvjetno tijelo RTD - 5

Rasvjetno tijelo RTD - 5

Rasvjetno tjelo tip RTD - 5 namijenjeno je za svjetlosnu signalizaciju mehaničkih branika na željezničko-cestovnim prijelazima. Nazivni napon rasvjetnog tjela RTD - 5 je istosmjerni napon 24 V, a...
Saznajte više
 

DC/AC Pretvarač FDSIN 48/60-0.6

DC/AC Pretvarač FDSIN 48/60-0.6

Elektronički DC/AC pretvarač FDSIN 48/60-0.6 je namijenjen za besprekidno napajanje registrofona kao i drugih elektroničkih uređaja koji zahtijevaju stabilan i sa vrlo malom distorzijom i...
Saznajte više
 

DC/AC Pretvarač FDSIN 60-6.0

DC/AC Pretvarač FDSIN 60-6.0

Elektronički DC/AC pretvarač FDSIN 60 – 6.0 je namijenjen za napajanje skretničkih motora snage 1.1 kW i to u uvjetima kad je istovremeno moguć rad najviše pet motora. DC/AC pretvarač na svome...
Saznajte više