Detaljnije: Automatska najava kolodvora u vlaku

Sustav automatske najave kolodvora u vlaku baziran je na sustavu satelitskog pozicioniranja, razvijen je i ispitan u Elektrokemu prema normama UIC 568 i EN 50155. 
Primjenom automatske najave kolodvora postiže se dobra razumljivost poruke jer se koriste studijski snimljene riječi spremljene u memoriju računala od kojih se slaže poruka, te se izbjegava mogućnost kašnjenja, propuštanja ili najave krivog kolodvora a ujedno se osoba zadužena za najavu oslobađa zahtjevnog posla.

Sustav automatske najave kolodvora u vlaku sadrži sljedeće komponente:

 • ethernet mrežu 100 MBs
 • embeded računalo s grafičkim sučeljem u upravljačnicama
  - CPU Intel PIII core 1GHz
  - RAM 256MB
  - VGA 640x480 true colour
  - Windows XP Embedded
  - DotNet 2.0
  - LAN Ethernet RJ45 100 MBs
 • GPS prijemnik
 • GPRS prijemnik/predajnik
 • I/O logic za određivanje aktivne kabine
 • sustav ozvučenja povezan na ethernet mrežu
 • LED zaslone povezane RS485 sabirnicom
 • ethernet adapter za povezivanje s RS485 sabirnicom

Nakon unosa broja vlaka s glavnog računala unutar aktivne upravljačnice, sustav vrši provjeru ispravnosti tog podatka tj. postoji li u bazi podataka popis kolodvora vezan uz taj broj vlaka. Ako je podatak o broju vlaka ispravan, sustav započinje učitavanje podataka iz baze podataka.

Završetkom spajanja na spomenuti server, program prelazi u stanje automatskog pozicioniranja na pruzi tako da pomoću trenutnog položaja vlaka i prethodno stvorenoga povezanog popisa, odredi prema kojoj točki (kolodvoru) se trenutno kreće. Nakon automatskog pozicioniranja, na LCD zaslonu pojavljuje se grafički prikaz.

Tijekom vožnje, na grafičkom prikazu neprekidno se vrši pomicanje podataka prema gore i označavanje nadolazećeg kolodvora. Računalo sustava, prema zadanom vremenskom kriteriju neprekidno šalje podatke o svom položaju prema centru za upravljanje prometom posredstvom GPRS/UMTS poslužitelja postavljenog prema dispoziciji vlaka spojenog na ethernet mrežu vlaka. Nakon određivanja trenutne udaljenosti GPS prijemnika tj.vlaka od tražene točke (kolodvora), moguće je postaviti određene programske uvjete pomoću kojih će biti realizirane funkcije putnih obavijesti. Jedan od uvjeta je i minimalna trenutna udaljenost vlaka od kolodvora, pri kojoj započinje davanje govornih i vizualnih putnih obavijesti o nadolazećem kolodvoru, vremenu dolaska, izračun vremenskog odstupanja od voznog reda prema satelitskom vremenu.

Dolaskom vlaka na odredišni kolodvor, sustav automatski završava s radom te prelazi u režim čekanja na unos novog broja vlaka ili gašenja sustava ako dođe do gašenja aktivne upravljačnice. 
Baza podataka o kolodvorima tvori programsku strukturu poznatu kao povezani popis (eng. linked list).

Takav popis je skup struktura korisničkog tipa podatka, od kojih svaki za sebe opisuje pojedini kolodvor sa svim bitnim podacima, kao što su podaci o geografskom položaju referentne točke na kolodvoru (zemljopisna dužina, zemljopisna širina), vrijeme dolaska na kolodvor, vrijeme polaska, duljina kolodvora, minimalnu udaljenost od kolodvora pri kojoj se daju putne obavijesti, podatak o audio podacima tog kolodvora. Svaka od struktura sadrži još i podatak o prethodnoj i sljedećoj strukturi tog tipa tj. prethodni i sljedeći kolodvor, u oba slučaja ako oni postoje. Nakon završetka uspješnog učitavanja, računalo sustava povezuje se s industrijskim RS232/422/485 Ethernet poslužiteljem, na kome se nalaze GPS prijemnik i RS485 sabirnica za zaslone putem kojih će se ispisivati tekstualne putne obavijesti. 

Za govorne putne obavijesti koriste se unaprijed, studijski obrađene riječi, spremljene u bazi riječi. Program te riječi prema nadolazećem kolodvoru spaja u jednu ili više rečenica, koje se putem audio kartice računala šalju na sustav ozvučenja. 

Vizualne putne obavijesti daju se putem računala i info zaslona, koje je sa sustavom povezano putem RS485 sabirnice, u obliku tekstualnog ispisa naziva kolodvora.

Kategorija

Oprema za željeznice, Oprema za željeznička vozila, Sustav informiranja putnika


Pregledajte slične proizvode


  Proizvodi - Sve