Detaljnije: Pomoćni optički telefon

Pomoćni optički telefon EK POT-1 je dio EK DIC-2 sustava koji služi kao zamjena za višekilometarske LB telefonske linije između željezničkih stanica i lokalne LB telefonske linije unutar stanica.
Funkcionalno potpuno zamjenjuje tradicionalnu pomoćnu induktorsku ploču (zidnu dasku) omogućavajući bolju kvalitetu govorne veze te uvodi dodatne funkcionalnosti.
EK POT-1 ima punu funkcionalnost induktorskog telefona, ali i komutacijske funkcionalnosti pripadajućeg mjenila te polifonu signalizaciju zvonjave. U ovu su svrhu implmentirani digitalni vodovi po kojima je moguće komutirati razgovore i pozive sa i prema induktorskim telefonima. Istovremeno, pomoćni optički telefon ima napredne funkcionalnosti u radu prema induktorskim telefonima, kao i napredne mogućnosti koje se mogu koristiti samo u radu prema optičkim telefonima.

Pomoćni optički telefon EK POT-1 ima oblik kučišta pomoću kojeg se može koristiti kao stolni ili zidni telefon.

Kategorija

Oprema za željeznice, Oprema za željezničku infrastrukturu, Telekomunikacijska oprema


Pregledajte slične proizvode


  Proizvodi - Sve