NAPAJAČKI ORMAR PEK−750V

NAPAJAČKI ORMAR PEK−750V

Napajački ormar pružnog energetskog kabela, tip: EK RO-1T namijenjen je nadzoru i kontroli prisutnosti linijskog napona napajanja (3x750/1000V AC) kućice željezničko cestovnog prijelaza. Napon...
Saznajte više
 

Optički telefon

Optički telefon

Optički telefon  EK OT-1 je dio EK DIC-2 sustava koji služi kao zamjena za višekilometarske LB telefonske linije između željezničkih stanica i lokalne LB telefonske linije unutar stanica te...
Saznajte više
 

Upravljački ormar SCADA za kolodvor Sv. I. Žabno

Upravljački ormar SCADA za kolodvor Sv. I. Žabno

Upravljački ormar SCADA, tip: EK SCADA−SIŽ namijenjen je za: a) Prikupljanje informacija odnosno stanja signala od vanjskih uređaja: Upravljačko razvodni ormar grijanja skretnica, tip:...
Saznajte više
 

Pružni telefonski ormarić (ugradbeni)

Pružni telefonski ormarić (ugradbeni)

Telefonski ormarić, tip: EK TOBO−O s ugrađenim optičkim telefonom, tip: EK OT−1 namijenjen je za istovremeni prijenos govora i pozivnog signala između dva korisnika sustava na maksimalno 8...
Saznajte više
 

Pružni telefonski ormarić (samostojeći)

Pružni telefonski ormarić (samostojeći)

Telefonski ormarić, tip: EK TOUS−O, EK TOIS−O, EK TOPS−O, EK TOKO−O s ugrađenim optičkim telefonom, tip: EK OT−1 namijenjen je za istovremeni prijenos govora i pozivnog signala između...
Saznajte više
 

Centralna upravljačka jedinica sustava besprekidnog napajanja

Centralna upravljačka jedinica sustava besprekidnog napajanja

Centralna upravljačka jedinica sustava besprekidnog napajanja, EK CPU BNSP-1 namijenjena je za kontrolu, upravljanje i praćenje stanja sustava besprekidnog napajanja, EK BNSP 20000.
Saznajte više
 

Sustav jednofaznog izmjenjivača

Sustav jednofaznog izmjenjivača

Namjena sustava jednofaznog izmjenjivača EK DAS 200-7.0-BNSP je pretvaranje istosmjernog napona u izmjenični sinusni napon efektivne vrijednosti 230V i frekvencije 50Hz. Sustav jednofaznog...
Saznajte više
 

Modul isključivanja AC sklopnika 3h sabirnice

Modul isključivanja AC sklopnika 3h sabirnice

Modul isključivanja AC sklopnika 3h sabirnice – EK 3H-OFF BNSP namijenjen je isključenju 3h sabirnice uređaja EK BNSP 20000. EK 3H-OFF BNSP upravljan je vanjskim bespotencijalnim kontaktom EK CPU...
Saznajte više
 

Soft Start Modul

Soft Start Modul

Soft start modul, tip EK APUK-25 prilikom uključenja uređaja s induktivnim karakteristikama sprečava nagli porast uklopne struje koji može prouzročiti smetnje ili kvar sklopova uređaja koji se...
Saznajte više
 

Otpornički modul

Otpornički modul

Otpornički modul, EK BRM-BNSP služi za osiguranje stanja visoke impedancije prema uzemljenju sustava EK BNSP 20000. Otpornički modul EK BRM-BNSP sadrži i testne ulaze, čijim se kratkospajanjem...
Saznajte više